Concurs oposició per a la creació d'una borsa de treball de personal de l'àrea de serveis a les persones del Consell Comarcal del Priorat

30/10/2017

En el BOPT núm. 209, de 30 d’octubre de 2017 surten publicades les Bases del concurs oposició per a la creació d’una borsa de treball de personal de l’Àrea de Serveis a les persones del Consell Comarcal del Priorat (treballadors /es socials, educadors/es socials) d'aquest Consell Comarcal del Priorat, que van ser aprovades per la Junta de Govern de 16 d’octubre de 2017.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper dia 28 de novembre de 2017. Els interessats en presentar una sol·licitud  poden fer servir el model que es proposa, s’ha de tenir en compte que d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques, les persones físiques poden escollir presentar les sol·licituds presencialment o per mitjans electrònics.

Aquesta presentació electrònica es pot fer a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Priorat, adjuntant a la “instància genèrica” el model de sol·licitud proposat, junt amb la documentació que es demana a les Bases.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

BASES

MODEL DE SOL·LICITUD