Convocatòria pública de subvencions del Consell Comarcal del Priorat

27/10/2017

En el BOPT núm.208 de 27 d'octubre surt publicada la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la realització d’activitats d’interès públic o social a la comarca del Priorat i que tinguin per finalitat la realització d’activitats i projectes que fomentin, difonguin o divulguin, la cultura, el turisme, la promoció econòmica i social, el comerç i l’esport, i que ajudin a la creació, organització i desenvolupament de les mateixes a la comarca del Priorat.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 29 de novembre de 2017. Els interessats en presentar una sol·licitud  poden fer servir el model que es proposa, s’ha de tenir en compte que d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques, les persones físiques poden escollir presentar les sol·licituds presencialment o per mitjans electrònics, però les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i els qui exerceixin una activitat profesional están obligats a presentar-les per mitjans electrònics.

Aquesta presentació electrònica es pot fer a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Priorat, adjuntant a la “instància genèrica” el model de sol·licitud proposat.

DOCUMENTACIÓ: