Dijous 8, Ple Ordinari del Consell Comarcal del Priorat

08/11/2018

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà aquest dijous 8 de novembre, a les 19 h, una sessió plenària de caràcter ordinari. El Ple tindrà el següent ordre del dia.

Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Expedient 1184/2018. Creació dels òrgans de governança del projecte d’especialització i competitivitat territorial 2016-2012 (PECT Priorat). 

3. Expedient 611/2018. Aprovació del conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal del Priorat i l’ajuntament de la Vilella Alta. 

4. Expedient número: 613/2018. Aprovació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. 

5. Assumptes sobrevinguts.

6. Expedient núm.: 1206/2018. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit: 1/2018, del tipus: crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat per baixes de partides de despesa. 

Activitats de control

7. Control i fiscalització dels òrgans de govern.

8. Informes diversos.

Precs i preguntes

9. Control i fiscalització dels òrgans de govern.