Dilluns 13 de març, Ple ordinari al Consell Comarcal del Priorat

09/03/2017

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà el proper dilluns 13 de març, a les 19,30 hores, un ple ordinari. En aquest, es tractaran els següents assumptes.

1.    Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 


2.    Àrea de Serveis Interns.

2.1. Proposta d’acord núm.: 2017/51. Aprovació inicial del Pressupost general del Consell Comarcal del Priorat per a l’exercici econòmic de 2017.

2.2. Proposta d’acord núm.: 2017/52. Aprovació inicial de la Plantilla de Personal del Consell Comarcal del Priorat corresponent a l’exercici de 2017.

2.3. Proposta d’acord núm.: 2017/53. Aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball  del Consell Comarcal del Priorat corresponent a l’exercici de 2017.

3.    Àrea de Serveis al territori.

3.1. Proposta d’acord núm.: 2017/6. Aprovació del Conveni marc de col·laboració per a l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal del Priorat i els ajuntaments de la comarca.

4.    Àrea de Serveis a les persones.

4.1. Proposta d’acord núm.: 2017/55. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat del Consell Comarcal del Priorat.

5.    Àrea de promoció i desenvolupament.

5.1. Proposta d’acord núm.: 2017/42. Aprovació de la creació de la Comissió del 
Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat – Montsant – Siurana.


6.    Mocions.

6.1. Proposta d’acord núm.: 2017/74. Moció d’adhesió del Consell Comarcal del Priorat al Pacte Nacional pel Referèndum.

7.    Assumptes sobrevinguts.

8.    Control i fiscalització als òrgans de govern.

9.    Informes diversos .

10.  Precs i preguntes