Dilluns 25 de setembre, Ple ordinari al Consell Comarcal del Priorat

22/09/2017

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà el proper dilluns 25 de setembre, a les 18h, una sessió plenària ordinària. L’ordre del dia de la sessió serà el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Expedient número: 289/2017. aprovació del compte general del Consell Comarcal del Priorat corresponent a l'exercici 2016.
 3. Expedient 512/2017. Dació de comptes de la resolució de 
Presidència ratificació acord núm.: 2017-0086, de 20 de juliol, per la qual es procedeix al nomenament dels vicepresidents del consell comarcal del priorat, i ratificació del punt quart de l’esmentada resolució pel que fa a l’establiment de dedicacions parcials.
 4. Expedient 563/2017. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la transparència i l’administració electrònica del Consell Comarcal del Priorat. 

 5. Expedient número: 374/2017. Aprovació de la 3a modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis d'assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Priorat als ajuntaments de la comarca.
 6. Expedient 697/2017. Aprovació del conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal del Priorat i l’ajuntament de La Torre de Fontaubella. 

 7. Expedient número: 756/2017. Nomenament del representant del Consell Comarcal del Priorat a elegir pel ple de la corporació en la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat de Priorat-Montsant-Siurana. 

 8. Expedient número: 468/2017. Aprovació de la declaració de la Mina Linda Mariquita o Mina Lussa del Molar, com a Bé Cultural d’Interès Local.
 9. Assumptes sobrevinguts.
 10. Informe d'acords i resolucions de Presidència i Gerència.
 11. Altres informes.
 12. Precs i preguntes.