Dilluns 26 de febrer, ple ordinari al Consell Comarcal del Priorat

23/02/2018

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà el proper dilluns 26 de febrer, a les 19.30 h, una sessió plenària de caràcter ordinari. L'ordre del dia de la sessió és el següent:

A) Part resolutiva 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2. EXPEDIENT NÚMERO: 63/2018. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU DELS CÀRRECS ELECTES DEL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT 

3. EXPEDIENT 49/2018. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT I L’AJUNTAMENT DE TORROJA DEL PRIORAT. 

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

5. EXPEDIENT NÚMERO: 112/2018. APROVACIÓ DE LA 1A MODIFICACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT DEL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT 2016/2020. 

B) Activitat de control 

6. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

7. INFORMES DIVERSOS 

C) Precs i preguntes 

8. PRECS I PREGUNTES