Dilluns 28, sessió plenària al Consell Comarcal

28/05/2018

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà el dilluns 28 de maig, a les 19:30 h, una sessió plènaria de caràcter ordinari. L'ordre del dia de la sessió és el següent.

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient número: 21/2018. aprovació del pressupost general del Consell Comarcal del Priorat i de la plantilla de personal per a l’any 2018.

3. Expedient número: 506/2018, que presenta el grup de la CUP-PA, moció en suport al professorat del INS El Palau de Sant Andreu de la Barca que presenta la Candidatura d’Unitat Popular

4. Expedient número: 507/2018. Moció que presenta el grup comarcal Candidatura d’Unitat Popular (CUP) perquè la diputació assumeixi la funció de delegat de protecció de dades de caràcter personal del Consell Comarcal i òrgans dependents

5. Assumptes sobrevinguts

B) Activitat de control 

6. Informe d'acords i resolucions 

7. Altres informes

C) Precs i preguntes 

8. Torn obert de paraules