Dilluns 29, Ple ordinari al Consell Comarcal del Priorat

26/04/2019

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà el proper dilluns 29 d’abril, a les 19.30 h, una sessió plenària de caràcter ordinari. L’ordre del dia del ple serà el següent:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Expedient núm. 423/2019. Aprovació inicial del reglament del Banc de Terres del Priorat.

3. Assumptes sobrevinguts

B) Activitat de control

4. Informe d’acords i resolucions

5. Altres informes

C) Precs i preguntes

6. Precs i preguntes