El Consell Comarcal del Priorat es dota d’un Pla d’igualtat i d’un Protocol d’assetjament sexual

03/05/2017
L’ens comarcal es proposa crear un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones, en el qual prevalgui la dignitat d’homes i dones

El Consell Comarcal del Priorat s’ha dotat recentment d’un Pla d’igualtat per fer efectiva la igualtat entre dones i homes, tal com preveu la Llei 17/2015, que obliga les administracions a aprovar plans que eliminin la discriminació per raó de sexe.

El president del Consell Comarcal del Priorat, Joan Carles Garcia, opina que “el document és una bona eina que totes les administracions hem de tenir com a  referència, però també hem de ser conscients que, en qüestions de gènere, les coses no es canvien de la nit al dia i allò que cal és la implicació de tothom durant molt temps”.

El Consell Comarcal del Priorat vol aconseguir amb aquest pla un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones, en el qual prevalgui la dignitat d’homes i dones.

En aquest sentit, el Protocol d’assetjament sexual fa referència a actuar amb contundència davant d’aquelles accions, comportaments o actituds de naturalesa sexual, amb connotacions sexuals, o que es fan per raó del sexe d’una persona, que són o puguin resultar ofensives, humiliants, degradants, molestes, hostils o intimidatòries.

Així doncs, el Consell Comarcal del Priorat es compromet, entre altres, a difondre aquests documents i facilitar oportunitats d’informació i formació per a tots els seus membres, i contribuir per crear una major consciencia sobre aquest tema i un millor coneixement dels drets, obligacions i responsabilitats de cada persona. El Consell Comarcal també es compromet a donar suport i assistència especifica a les persones que puguin estar patint aquestes situacions, i a articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquestes dins la institució.