El Consell Comarcal del Priorat ofereix un servei d’acolliment especialitzat en integració en famílies extenses, el SIFE

18/09/2017
El servei supracomarcal s’encarrega de realitzar l’estudi de les famílies extenses i fer el seguiment dels nens i la família mentre dura l’acolliment

El Consell Comarcal del Priorat ha presentat aquest dilluns el Servei d’Integració en Famílies Extenses (SIFE), un servei supracomarcal emmarcat dins del programa de suport a les famílies amb infants i adolescents en situació de risc i desemparament, i encarregat de dur a terme el projecte “La meva família m’acull”, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

El SIFE compta amb un equip especialitzat en acolliment amb família extensa. S’encarrega de realitzar l’estudi de les famílies extenses, possibles acollidores dels nens que resten tutelats pels serveis de protecció competents, així com dels seguiments dels nens i la família mentre duri l’acolliment.

L’objectiu prioritari del servei és realitzar un seguiment acurat dels acolliments oferint, en tot aquest procés, suport i assessorament a les famílies i els infants per tal de garantir una resposta adequada als menors. Des del SIFE es possibilita que els acolliments es puguin sostenir tot i la fragilitat d'algunes situacions en les quals es troben.

En aquest sentit, es realitza un treball de suport i acompanyament i també se’n reforça la xarxa social. Aquest seguiment inclou, a banda del suport als menors, l’acompanyament als acollidors en la seva tasca de guardadors. La finalitat és garantir al menor el desenvolupament de la seva personalitat, i cobrir les seves necessitats a nivell físic, psíquic i emocional.

El SIFE també realitza estudis i valoracions encomanades per part dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) d’aquelles persones que, per la seva condició de família extensa, estan disposades a acollir un infant en situació de desemparament. A banda, s’ofereixen espais formatius a les famílies i es proporcionen espais grupals que permeten l’intercanvi d’experiències.

Al SIFE li són derivats diferents tipologies de casos, sempre en famílies extenses. Són l’acolliment simple, en les situacions en què l’EAIA preveu un desemparament transitori; l’acolliment permanent, quan es preveu que el desemparament serà definitiu i no es considera favorable o possible l’aplicació de l’acolliment preadoptiu, i les guardes administratives.