El Consell Comarcal posa en marxa al Priorat el programa UBICAT

24/01/2018
UBICAT és un servei d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional a fi de fomentar la inclusió social

El Consell Comarcal del Priorat posa en marxa el programa UBICAT, un servei d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional a fi de fomentar la inclusió social. UBICAT, que compta amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Afers Socials per mitjà de fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i Ocupació, és un dels programes de foment de la formació i l’ocupació en els quals el Consell Comarcal del Priorat participa de la mà del Consell Comarcal del Baix Camp, gràcies al conveni signat entre les dues institucions l’any 2014.

El programa UIBCAT s’adreça a persones en situació d’atur o inactives, però també a les que treballen, preferentment si es troben en situacions de precarietat laboral. És a dir, ofereix suport a persones i col·lectius en situació de risc d’exclusió social, ja sigui perquè estan a l’atur des de fa temps, tenen una baixa qualificació professional, pateixen algun tipus de discapacitat, són nouvingudes o han estat víctimes de la violència de gènere.

Per mitjà d’UBICAT, es presta un servei d’acompanyament, assessorament i informació a les persones que ho sol·licitin, a fi que assoleixin coneixements i desenvolupin competències que els permetin integrar-se de manera adequada al mercat laboral. Es duen a terme accions d’autoconeixement, canvi professional, recerca de feina, capacitació digital i enfortiment del paper social, entre altres.

A més, també es duen a terme actuacions amb les empreses i de coneixement de l’entorn productiu, com visites informatives, assistència a fires ocupacionais i sectorials, networking i estades en pràctiques en empreses de caracter no productiu.

Totes les accions que es duen a terme en el marc d’UBICAT són totalment personalitzades i depenen de les necessitats de la persona. De la mateixa manera, la temporalització també variarà depenent dels objectius que la persona i l’orientador es proposin a través d’un full de ruta, amb un mínim de 5 sessions per participant, de les quals 3 hauran de ser necessàriament individuals.

Les persones que estiguin interessades a participar en el programa UBICAT poden adreçar-se al Consell Comarcal del Priorat (977 830 119; ptapia@priorat.cat).

Cal tenir present que, prèviament, la persona sol·licitant s’haurà d’inscriure l’oficina de treball com demandant d’ocupació, com màxim, el dia abans de la seva inscripció al programa UBICAT.