El Ple del Consell Comarcal del Priorat sol·licita a la CHE l’eliminació o reducció de la concessió d’aigües del Siurana al pantà de Riudecanyes

28/09/2018

El Ple del Consell Comarcal del Priorat ha aprovat aquesta tarda per unanimitat sol·licitar la revisió de la concessió d’aigües del riu Siurana a la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, una concessió que consta inscrita al Registre d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Després d’haver estat aprovada i presentada als alcaldes de la comarca, la sol·licitud es presentarà a la CHE de forma immediata, un cop el Consell Comarcal ja té damunt la taula els informes tècnics i jurídics preceptius.

Concretament, l’acord aprovat proposa la total eliminació de la concessió o una reducció substancial del cabal concedit, a fi d’assegurar la conservació dels hàbitats i les espècies de l’ecosistema del riu Siurana, que és un dels valors ecològics fonamentals de la comarca i que avui dia es troba greument amenaçat degut a aquesta concessió. El president del Consell del Priorat, Jordi Sabaté, va reiterar ahir que aquesta sol·licitud davant la CHE evidencia que “des del Consell Comarcal jugarem fort en defensa del riu Siurana, però que ho volem fer, com ara, amb informació jurídica damunt la taula i amb ple coneixement de les cartes que tenim per aconseguir el millor resultat”. Sabaté també ha insistit que, tot i presentar aquesta sol·licitud davant la CHE, el Consell té la voluntat de participar en tots els fòrums i taules de concertació sobre el riu Siurana que es convoquin territorialment. 

La sol·licitud a la CHE parteix de la premissa que la llei reconeix la possibilitat que les concessions d’aigua es revisin quan pugui certificar-se que han variat els supòsits que existien en el moment de ser atorgades. Igualment, la llei preveu que “las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación”.

A partir d’aquí, la sol·licitud prioratina exposa diversos motius que fonamenten la revisió de la concessió d’aigües. En primer lloc, l’escrit recull el fet indiscutible que han variat totalment les circumstàncies ambientals que es van prendre en consideració en el moment que es va atorgar la concessió. Avui dia, el riu Siurana és un espai natural protegit en la seva totalitat, després d’haver estat incorporat íntegrament a la xarxa Natura 2000. 

El Consell, en la seva sol·licitud a la CHE, també argumenta que l’existència de la concessió perjudica directament els valors naturals del riu Siurana que la pròpia administració va decidir dotar de protecció ambiental. L’escrit, que s’acompanya de diversos informes tècnics i jurídics, diu textualment: "acreditamos que los efectos de la existencia de una concesión de este volumen (que autoriza la detracción de más del 80% del caudal del río), así como la gestión del embalse al servicio de esta concesión, tiene efectos devastadores sobre el ecosistema del río; comprometiendo la conservación de los hábitats y especies animales que han propiciado su inclusión en la red Natura 2000”. 

Finalment, la sol·licitud a la CHE exposa que la reducció o revocació total de la concesssió, “no debería privar a la Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecañas de un aprovechamiento alternativo de aguas, en la medida en la que existen otros caudales vacantes, que permitirían satisfacer sus necesidades”.