Important creixement dels ajuts al lloguer al Priorat durant l’any passat

10/01/2018
Fins a 96 famílies de la comarca es van beneficiar d’aquestes prestacions establertes per a famílies en risc d’exclusió social

Fins a 96 famílies de la comarca del Priorat es van beneficiar, al llarg de 2017, dels ajuts al lloguer estipulats per la Generalitat de Catalunya per a “les unitats de convivència a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial i amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere”. La demanda d’aquestes prestacions –que al Priorat gestiona el Consell Comarcal a través de la seva Borsa de lloguer– van créixer notablement respecte a l’any anterior, en haver-se tramitat un 26,19% més d’expedients que el 2016.

Les famílies beneficiàries d’aquestes prestacions han de ser titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent i han de complir un seguit de requisits, com ara estar en risc d’exclusió social i acreditar uns ingressos de la “unitat de convivència” no superiors a 2,35 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). S’entén com a “unitat de convivència” la persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili, amb independència que tinguin relació de parentiu entre elles o no.

D’acord amb aquests paràmetres, la Borsa de lloguer del Consell Comarcal del Priorat va tramitar 106 expedients el 2017 davant dels 84 de 2016, una diferència que representa el creixement ja esmentat del 26,19%. D’aquests 106 expedients, 8 van ser denegats. Els 98 expedients aprovats finalment, en complir tots els requisits, han comportat una suma anual de 151.993 euros, sent la mitjana mensual dels ajuts de 126 euros per “unitat de convivència”. De fet, les prestacions poden suposar un import màxim de 240 euros mensuals i un import mínim de 20 euros mensuals.

Analitzats territorialment, els ajuts s’han distribuït en famílies de la majoria de pobles de la comarca, amb una especial incidència a Falset, com a municipi amb major número d’habitants.

En paraules del president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabaté, “el fet que en una comarca petita com el Priorat hi hagi quasi cent famílies que acrediten que no poden pagar el lloguer, posa de manifest com les institucions no podem baixar la guàrdia perquè la precarietat viu instal·lada entre nosaltres i ens amenaça a tots”. En aquest sentit, Sabaté creu que és fonamental “el paper sovint poc visible que es presta des de l’àrea de serveis socials o la Borsa de lloguer del Consell Comarcal del Priorat, que fan una feina silenciosa però que és absolutament necessària”.