La brigada del Consell Comarcal del Priorat fa feines de manteniment urbà i forestal en diversos municipis

28/03/2017
Oberta nova convocatòria del Pla d’Ocupació de la Diputació, que s’ha de posar en marxa aquest 2017

El Consell Comarcal del Priorat compta, en la primera meitat d’aquest 2017, amb una brigada de treballadors en el marc del Programa Treball i Formació, en aquest cas adreçat tant a persones beneficiaries de la Renda Mínima d'Inserció (PRMI) com a aturats que no perceben cap prestació o subsidi. Aquesta programa –finançat per la Generalitat de Catalunya a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu– ha permès contractar a cinc persones, que actualment fan feines de manteniment als municipis i neteja forestal en diferents pobles de la comarca.

En aquests tres primers mesos de l’any, la brigada ha dut a terme treballs i manteniment i pintura a la seu del Consell Comarcal del Priorat i als municipis del Lloar, la Vilella Alta, Gratallops i Torroja del Priorat, mentre que a la Figuera s’hi han realitzat tasques de neteja forestal. En paral·lel, els integrants de la brigada han completat un curs de riscos laborals i en participen en un altre d’activitats d’aprofitaments forestals.

El programa Treball i Formació pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de persones que travessen dificultats econòmiques i tenen problemes a l'hora d'accedir al mercat de treball. A la comarca, al llarg dels darrers anys, ja s'han anat duent a terme diverses iniciatives en el marc d'aquest pla, de manera que les persones contractades contribueixen als treballs de neteja forestal i de manteniment als municipis de la comarca. El programa Treball i Formació combina contractes a jornada completa, de dilluns a divendres, i formació de certificat professional per l'ocupació que s'haurà de portar a terme dins el període contractual.

En aquesta ocasió, el programa Treball i Formació subvenciona la contractació a partir de dues línies. Una primera per a persones en atur que no percebien prestacions o subsidis per desocupació i majors de 45 anys, preferentment, i una segona línia per a persones persones que estaven a l'atur i que eren beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (PRMI).

Convocatòria del Pla d’Ocupació de la Diputació

D’altra banda, la Diputació de Tarragona impulsa, en aquests moments, un nou pla d’ocupació a la comarca, que gestiona el Consell Comarcal del Priorat.

Segons la descripció del Pla, les feines que caldrà realitzar són les següents: neteja forestal de senders i camins, talussos, aigüeres de diferents municipis de la comarca del Priorat; reduir franges contra incendis al perímetre de diversos municipis per la gestió del risc contra incendis; manteniment d’àrees de lleure comarcals; regularització del nivell del ferm en alguns camins; i tasques de reconstrucció de marges i de construcció de pedra seca.

Els requisits són els següents:

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2015 i 2016).

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*. *Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

 

Per a més informació, pots adreçar-te a l’Àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal del Priorat.

El telèfon és el 977 830 119

sargiles@priorat.cat

www.priorat.cat