Obert el termini per sol·licitar les subvencions que concedeix el Consell Comarcal per realitzar activitats que fomentin, difonguin o divulguin la cultura, el turisme, la promoció econòmica, el comerç i l’esport

09/11/2017
Els particulars i les entitats, associacions i col·lectius sense ànim de lucre del Priorat tenen temps fins al 29 de novembre per sol·licitar les subvencions

Els particulars i les entitats, associacions i col·lectius sense ànim de lucre del Priorat tenen temps fins al 29 de novembre per sol·licitar les subvencions que concedeix el Consell Comarcal per realitzar activitats que fomentin, difonguin o divulguin la cultura, el turisme, la promoció econòmica, el comerç i l’esport.

Les bases d’aquestes subvencions, publicades al BOPT del 27 d’octubre, estableixen que aquestes activitats han de complementar o suplir la competència comarcal en els àmbits abans esmentats. També estableixen que s’han de dur a terme al Priorat, tret que es consideri d’interès per a la projecció de la comarca fer-les fora d’aquesta. Per últim, també s’incideix en què les activitats han de ser sense ànim de lucre o que els beneficis que se’n puguin derivar siguin revertits en la pròpia activitat. Els ajuts que poden rebre els beneficiaris de les subvencions poden arribar a cobrir un màxim del 50% del cost del projecte.

Pel que fa als criteris pels quals es valoraran les propostes dels sol·licitants, es tindran en compte l’interès general de l’activitat per a la comarca, la qualitat del projecte, el dèficit d’activitats anàlogues a la comarca, la continuïtat de les activitats i projectes presentats, l’abast del projecte en el territori i en nombre de destinataris, la dificultat d’executar l’activitat sense la subvenció sol·licitada, la implicació de les persones membres de l’entitat i els caràcters formatiu i innovador de l’activitat.

Les persones físiques poden escollir presentar les sol·licituds presencialment o per mitjans electrònics, però les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i els qui exerceixin una activitat professional estan obligats a presentar-la per mitjans electrònics. Aquesta presentació electrònica es pot fer a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Priorat.

Documentació