Pla d'Ocupació Priorat 2017

03/03/2017

PLA D'OCUPACIÓ DEL PRIORAT 2017

Termini d'inscripció: del 6 al 10 de març de 2017. Oficina SOC de referència (OTG). Número d'oferta és el 09-2017-6676

Descripció del Pla d'Ocupació: Neteja forestal de senders i camins, talussos, aigüeres de diferents municipis de la comarca del Priorat. Reduir franges contra incendis al perímetre de diversos municipis per la gestió del risc contra incendis. Manteniment d’àrees de lleure comarcals. Regularització del nivell del ferm en alguns camins. Tasques de reconstrucció de marges i de construcció de pedra seca. 

Data prevista prova teòrica i català: 22 de març de 2017 - Es realitzaran al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre (Plaça Sant, 2 - Móra d'Ebre)
Data prevista d'entrevista: 6 d'abril de 2017 - Es realitzaran al Consell Comarcal del Priorat (Plaça de la Quartera, 1 - Falset)

Llocs de treball oferts: 5

Data prevista d'incorporació: 2 de maig de 2017
Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2015 i 2016).

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.