Procés de selecció d'una plaça d'Arquitecte del Consell Comarcal del Priorat

26/09/2017

Avui dia 27 de setembre ha tingut lloc la segona prova de la fase d'oposició i l'entrevista de les proves de la convocatòria per a la provisió d’una plaça de funcionari interí, arquitecte, grup de classificació A1, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica d’aquest Consell Comarcal.  S'adjunta l'acta del Tribunal amb el resultat de les proves.