Procés de selecció d'una plaça d'Arquitecte del Consell Comarcal del Priorat

12/09/2017

S’ha aprovat la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la provisió d’una plaça de funcionari interí, arquitecte, grup de classificació A1, de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica d’aquest Consell Comarcal.