S'aprova un augment de les subvencions concedides als ajuntaments de la comarca

02/03/2018

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Priorat va aprovar en data 19 de febrer de 2018 augmentar les subvencions concedides als ajuntaments de la comarca que fomentin, difonguin o divulguin, la cultura, el turisme, la promoció econòmica i social, el comerç i l’esport, i que ajudin a la creació, organització i desenvolupament de les mateixes a la comarca del Priorat, realitzades l’any 2017.

Els ajuntaments han de presentar abans del 31 de març de 2018 una memòria explicativa de les activitats que es volen subvencionar, un certificat de la Secretaria Intervenció amb el detall de despeses i ingresos i una sol·licitud de pagament de la subvenció concedida (model de sol·licitud).