S'aprova una línea de subvencions per als ajuntaments de la comarca

05/01/2018

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Priorat va aprovar en data 4 de desembre de 2017 la concessió de diverses subvencions nominatives del pressupost del Consell Comarcal del Priorat a ajuntaments de la comarca per a la realització d’activitats i projectes que fomentin, difonguin o divulguin, la cultura, el turisme, la promoció econòmica i social, el comerç i l’esport, i que ajudin a la creació, organització i desenvolupament de les mateixes a la comarca del Priorat.

Els ajuntaments que s’hi vulguin acollir han de presentar abans del 31 de març de 2018 una memoria explicativa de les activitats que es volen subvencionar, un certificat de la Secretaria Intervenció amb el detall de despeses i ingresos i una sol·licitud de pagament de la subvenció concedida (model de sol·licitud).