S'obre el període per sol·licitar els ajuts al lloguer d’habitatges per a l’any 2017

25/04/2017
Les sol·licituds de subvenció d’aquest ajuts, que fomenten l'accés a l'habitatge dels sectors poblacionals amb més dificultats econòmiques, es poden presentar a l’Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Priorat

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al pagament del lloguer d'habitatges de l'any 2017. L’objectiu central de l'Agència d'Habitatge de Catalunya i els ens gestors d'aquest programa, com el Consell Comarcal del Priorat, és fomentar l'accés a l'habitatge en règim de lloguer dels sectors poblacionals amb més dificultats econòmiques.

Els requisits generals bàsics de les subvencions per al lloguer són:

  • Període subvencionable: tot l’any 2017, excepte per sol·licituds amb contractes signats entre l'1 de gener i el 19 de juny de 2017, pels quals l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2017.
  • Import màxim fixat de la renda mensual de lloguer al Priorat: 450 €/mes.
  • Import màxim ajut lloguer: el 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un màxim, al Priorat, de 2.140 € anuals per habitatge (180 € mensuals).

Per a més informació o per sol·licitar aquest ajut, podeu accedir al web de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Priorat, Ajuts lloguer 2017, i/o descarregar els documents adjunts per emplenar i presentar en aquesta oficina. Per fer la sol·licitud presencial és necessari concertar cita prèvia per telèfon (977 830 119) amb l'Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Priorat.

Pel que fa al període de presentació de sol·licituds, aquest romandrà obert fins al 19 de juny de 2017. Pel que fa la resolució d’aquestes, es preveu que es donin a conèixer durant el mes d’octubre.

Les subvencions per al pagament del lloguer d'habitatges de la convocatòria 2017 són finançades per l'Agència d'Habitatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya, i gestionades pel Consell Comarcal del Priorat, a través de l’Oficina d'Habitatge.

Més de vuitanta ajuts al lloguer van ser concedits al Priorat l’any 2016

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Priorat va gestionar i tramitar satisfactòriament una vuitantena d’ajuts per al lloguer durant el 2016. Els 84 ajuts aprovats a la comarca van traduir-se en una prestació econòmica global de més 126 mil euros. Aquestes línies d’ajuts es destinen a llogaters amb dificultats, amb la finalitat de prevenir l’exclusió social residencial.

En el cas del Priorat, totes les sol·licituds d’ajut presentades i que complien amb els requisits establerts van ser concedides.