Notícies

13/10/2011
El programa “la Brúixola” comença demà, impulsat pel Consell Comarcal del Priorat a través de l’Oficina Jove

Una desena de joves, d’entre 16 i 24 anys, participen a partir de demà divendres en el programa de desenvolupament personal, formatiu i professional que porta per nom “La Brúixola”, impulsat pel Consell Comarcal del Priorat a través de l’Oficina Jove del Priorat. Aquesta iniciativa s’adreça especialment a tots aquells joves de la comarca que, en no posseir la titulació mínima,  estan en risc d’exclusió social i tenen serioses dificultats per accedir al mercat laboral. 

07/10/2011
El Consell Comarcal impulsa una mostra de productes titulada “Comarca Priorat, cultura de qualitat”

La comarca del Priorat es converteix en una de les protagonistes de la celebració del primer aniversari del Corte Inglés a Tarragona. Fins a 255  productes de la comarca tindran presència en una mostra de gastronomia del Priorat que du per nom: “Comarca Priorat, cultura de qualitat”. L’exposició i venda dels productes prioratins estarà oberta al públic fins al 22 d’octubre. 

06/10/2011
El Consell d’Alcaldes del Priorat s’ofereix per mirar de trobar solucions més “racionals i assumibles”

El Consell d’Alcaldes del Priorat –òrgan del Consell Comarcal del Priorat que reuneix tots els alcaldes– va aprovar ahir per unanimitat una moció en què insta la Conselleria de Salut de la Generalitat a què “reconsideri la seva política assistencial a la comarca per tal de minimitzar-ne l’impacte” i per tal que tingui en compte les especificitats del Priorat, com són “l’elevat índex d’envelliment, la deficient xarxa de trasport públic existent i l’enorme dispersió geogàfica de la comarca”. 

16/09/2011
S’ofereix un curs Bàsic 1 per aprendre a parlar en català i tots els nivells a distància per escriure i parlar el català amb correcció

El dia 21 de setembre s’inicia la matriculació per al nou alumnat dels cursos de llengua catalana organitzats pel Servei Comarcal de Català del Priorat. Aquest període finalitza el 7 d’octubre. Durant aquests dies també s’administren les proves de col·locació per saber quin és el nivell a què pot accedir cadascú.

Prèviament, el 19 i 20 de setembre, es pot inscriure als cursos l’antic alumnat.

16/09/2011
El president, César López, afirma que bona part d’aquesta operació s’assumirà "amb la rebaixa de les retribucions que perceben el polítics"

El Consell Comarcal del Priorat ha signat una operació de crèdit per valor de 550.000 euros amb el BBVA, una mesura que preveia el pla de sanejament que l’ens comarcal va aprovar per unanimitat en el ple del passat mes de juliol.  El president César López considera que "s’ha de tenir present que la rebaixa i la supressió de les retribucions dels polítics permetrà cobrir un alt percentatge del crèdit". La previsió d’estalvi en retribucions és aproximadament de 50.000 euros anuals.

15/09/2011
Dirigit a joves d’edats compreses entre els 16 i els 24 anys vol fomentar la seva incorporació al món laboral

El Consell Comarcal del Priorat ha posat en marxa un programa de desenvolupament personal, formatiu i professional que duu per nom “La Brúixola”. El programa està dirigit a joves d’edats compreses entre els 16 i els 24 anys, ambdós incloses, que estiguin en situació de desocupació laboral i risc d’exclusió social i té per objectius bàsics dotar d’eines i recursos als joves participants que els ajudin a adquirir hàbits i actituds socials i a incorporar-se en el món laboral.  

28/07/2011
Es preveu que l'any 2012 l'estalvi en sous sigui de 50.000 euros

El Ple del Consell comarcal ha aprovat la rebaixa en les retribucions dels càrrecs electes. En aquest sentit, s’han acordat dues modificacions a destacar. D’una banda, s’han eliminat les retribucions anuals de presidència i vicepresidència, amb la qual cosa el president i vicepresidents del Consell no percebran cap quantitat fixa per la seva dedicació. De l’altra, s’han reduït els imports que els càrrecs electes percebien per l’assistència a comissions i plens. D’aquesta manera, l’assistència a plens passarà dels 60 euros als 50; i l’assistència a les comissions dels 157 euros als 100. També s’ha estipulat una quantitat màxima mensual per a assistència a plens i comissions, fixada en 806,26 euros (president i vicepresident) i 403,13 (resta de consellers).

27/07/2011
L'aportació del Departament serà de 526.000 euros

El Departament de Benestar Social i Família ha assignat al Consell Comarcal del Priorat  526.000 euros (anualitat 2011) per als serveis socials bàsics. A través d’aquest contracte programa, el Departament i el Consell contribueixen a la prestació de serveis com l’atenció a persones en situació de vulnerabilitat o amb dependència i discapacitat, l’ajuda domiciliària, el transport adaptat, el equips d’atenció a la infància i l’adolescència o l’atenció a les dones i els seus fills/es en situació de violència masclista, entre altres. A més, aquests diners també ajuden a finançar els professionals dels serveis socials locals. 

05/07/2011
L'objectiu és pal·lai un deute de 617.000 euros

El Consell Comarcal del Priorat ha aprovat en el darrer ple de la legislatura el pla de sanejament que aplicarà en els propers 4 anys per tal pal·liar un deute de 617.000 euros. Aquest pla de sanejament, que ha estat redactat i supervisat per la Diputació de Tarragona, ha estat aprovat per unanimitat dels consellers, fet que ha estat valorat positivament per part de totes les forces polítiques amb representació a l’ens comarcal.

20/06/2011

La Carta del Paisatge del Priorat compta amb la col·laboració d’alguns col·lectius de professionals, vinculats en diferents mesures, amb el paisatge.