Notícies

28/07/2011
Es preveu que l'any 2012 l'estalvi en sous sigui de 50.000 euros

El Ple del Consell comarcal ha aprovat la rebaixa en les retribucions dels càrrecs electes. En aquest sentit, s’han acordat dues modificacions a destacar. D’una banda, s’han eliminat les retribucions anuals de presidència i vicepresidència, amb la qual cosa el president i vicepresidents del Consell no percebran cap quantitat fixa per la seva dedicació. De l’altra, s’han reduït els imports que els càrrecs electes percebien per l’assistència a comissions i plens. D’aquesta manera, l’assistència a plens passarà dels 60 euros als 50; i l’assistència a les comissions dels 157 euros als 100. També s’ha estipulat una quantitat màxima mensual per a assistència a plens i comissions, fixada en 806,26 euros (president i vicepresident) i 403,13 (resta de consellers).

27/07/2011
L'aportació del Departament serà de 526.000 euros

El Departament de Benestar Social i Família ha assignat al Consell Comarcal del Priorat  526.000 euros (anualitat 2011) per als serveis socials bàsics. A través d’aquest contracte programa, el Departament i el Consell contribueixen a la prestació de serveis com l’atenció a persones en situació de vulnerabilitat o amb dependència i discapacitat, l’ajuda domiciliària, el transport adaptat, el equips d’atenció a la infància i l’adolescència o l’atenció a les dones i els seus fills/es en situació de violència masclista, entre altres. A més, aquests diners també ajuden a finançar els professionals dels serveis socials locals. 

05/07/2011
L'objectiu és pal·lai un deute de 617.000 euros

El Consell Comarcal del Priorat ha aprovat en el darrer ple de la legislatura el pla de sanejament que aplicarà en els propers 4 anys per tal pal·liar un deute de 617.000 euros. Aquest pla de sanejament, que ha estat redactat i supervisat per la Diputació de Tarragona, ha estat aprovat per unanimitat dels consellers, fet que ha estat valorat positivament per part de totes les forces polítiques amb representació a l’ens comarcal.

20/06/2011

La Carta del Paisatge del Priorat compta amb la col·laboració d’alguns col·lectius de professionals, vinculats en diferents mesures, amb el paisatge. 

16/06/2011

El Consell Comarcal del Priorat i l’associació PRIORITAT han lliurat al Conseller de Cultura, J. M. Tresserras, el document que sol·licita que la Direcció General del Patrimoni i el govern assumeixin i es facin seu el projecte de candidatura del Priorat a ser inscrit a la Llista del Patrimoni Mundial, com a paisatge cultural agrari de muntanya mediterrània.