Consulta la Formació

 

Actualment el Consell Comarcal del Priorat ofereix els següents cursos:

MANIPULADOR D'ALIMENTS 
ANGLÈS. NIVELL BÀSIC (75 HORES)- INSCRIPCIÓ OBERTA
CARNET D'APLICADOR I MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS (25 HORES)-INSCRIPCIÓ OBERTA
OPERADOR DE CARRETONS
ALFABETITZACIÓ D'ADULTS
FORMACIÓ DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

 

PER ELS CURSOS AMB INSCRIPCIÓ OBERTA, ENVIEU EL FULL D'INSCRIPCIÓsargiles@priorat.cat o mvernet@priorat.cat

 


 ANGLÈS 

Destinataris: Persones treballadores (es reserven algunes places per les persones aturades. Consultar disponibilitat de places).

Dates: maig 2018

Durada:  75 hores

Lloc: A la seu del Consell Comarcal del Priorat.

Horari: de 19.00 a 21.00 hores

Objectius

Adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit. Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació. Desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits d'interès personal.

 


 CARNET D'APLICADOR I MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS

DestinatarisPersones treballadores (es disposaran d'algunes places per les persones que no compleixen aquest requisit. En aquest cas, s'ha de consultar la disponibilitat de places)

Durada: 25 hores.

Horari i dates: inici dimarts 11 d'abril, finalització 14 de maig de 2018. Horari de 16.00 a 19.00 hores

LlocA la seu del Consell Comarcal del Priorat.

Objectius:

Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d'altres persones, com també per a la conservació del medi ambient i assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l'obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.

  OPERADOR DE CARRETONS

(Norma UNE 58451)

Destinataris: Persones treballadores (es reserven algunes places per les persons aturades. Consultar disponibilitat de places).

Durada: 24 hores.

Horari i dates: A determinar.

Lloc: A la seu del Consell Comarcal del Priorat.

Objectius

Capacitar el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig. Conèixer les modalitats, condicionants i riscos de les diferents operacions de manipulació de càrregues en funció dels equips i entorns habituals. Utilitzar els carretons per les quals se'ls ha format en els entorns que se'ls ha definit. Dotar dels coneixements per efectuar les operacions sense posar en risc ni la seva pròpia persona ni les persones del seu entorn, ni les càrregues que maneja, ni les instal•lacions on opera. 


 ALFABETITZACIÓ D'ADULTS

(inscripció oberta permanentment, quan hi hagi suficients inscrits s’iniciarà el curs)

Destinataris: Persones adultes, immigrades i nouvingudes.

Durada: Durada del curs escola.

Horari: Els dimarts.

Dates previstes: Curs escolar.

Lloc: A la seu del Consell Comarcal del Priorat.

Organitza: Àrea Social - Polítiques Migratòries. 

Objectius

Adquirir tècniques de lectoescriptura i càlcul que facilitin l’aprenentatge i consolidació dels coneixements lingüístics i matemàtics suficients per cobrir les necessitats de la vida quotidiana, desenvolupar i aplicar les tècniques instrumentals bàsiques destinades a la comprensió i adaptació a la realitat del seu entorn.

►Puja


 

 FORMACIÓ DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

(Cursos quadrimestrals de setembre a gener i de febrer a juny)

Cursos  per escriure i parlar el català amb correcció

Intermedi 1, 2 i 3 (s'adrecen a persones que parlen català, però tenen un domini baix de l'expressió escrita).

Suficiència 1, 2 i 3 (s'adrecen a persones que necessiten perfeccionar l'expressió oral i escrita en situacions formals).

Cursos per entendre i parlar el català

Bàsic 1, 2 i 3 (s'adrecen a persones que no entenen el català o bé s'expressen amb força dificultats en aquesta llengua).

(Cursos presencials i cursos semipresencials)

►Puja