Cursos i activitats

Actualment el Consell Comarcal del Priorat ofereix els següents cursos i seminaris:

Curs d'Auxiliar de magatzem per a joves (15 h) SUBVENCIONAT  (inscripció oberta)
► Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (25 h) (inscripció oberta)
► Anglès en l'atenció i el servei al client  (inscripció oberta)
► Comunicació en rus en atenció i servei al client. (15h) (inscripció oberta)
 Comunicació en rus en atenció i servei al client. (20 h) (inscripció oberta)
► Alemany bàsic per a trobar feina (inscrioció oberta)
Preparació a les proves lliure per a l'obtenció del Graduat en Educació Secundària
►  Preparació a les proves lliures per a l’accés a Cicle Formatiu de Grau Mig 
►  Preparació a les proves lliures per a l’accés a Cicle Formatiu de Grau Superior
 Monitor/a de menjador (inscripció oberta)
► Monitor/a de lleure (inscripció oberta)
 
►  Curs de manipulador d'aliments (inscripció oberta)
 Eines 2.0 Activa el teu negoci a través de la web (inscripció oberta)
 Einestic: la suite informàtica gratuïta per a autònoms i petites empreses (inscripció oberta)
Carnet de carretoner (traspaleta i apilador) (inscripció oberta)
►  Cursos d'alfabetització d'adults
► Curs de formació ocupacional 
► Formació de català per a persones adultes

PER ELS CURSOS AMB INSCRIPCIÓ OBERTA, ENVIEU EL FULL D'INSCRIPCIÓ A ptapia@priorat.cat o al sargiles@priorat.cat.

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (25 h) 

 • Destinataris: Públic en general
 • Titulació: Certificat i diploma del curs + carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris bàsic.
 • Durada: 25 hores
 • Horari: Dimarts i Dijous de 18.00 a 21.00 h (amb excepeció de tres dies que l'horari es veurà lleugermant modificat)
 • Lloc: Sala d'Actes de la Cooperativa de Falset- Marçà
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcall, Cooperativa de Falset- Marçà i Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)

Curs d'Auxiliar de magatzem per a joves (15 h) SUBVENCIONAT 

Objectius: Amb aquesta formació es pretén que l’alumnat sigui capaç de dur a terme operacions auxiliars de magatzem des de rebre mercaderia, ubicar, preparar comandes, etc. De manera coordinada o en equip, sota la supervisió d’un responsable, seguint les instruccions rebudes i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.
 • Destinataris: joves (15 alumnes màxim)
 • Titulació: Diploma acreditatiu de la formació presencial expedit per Alba Instituto Técnico de Formación pels participants de la formació que superin amb aprofitament el curs el que vindrà determinat per l’assistència, superació dels exercicis i casos pràctics i examen final.
 • Durada: 15 hores
 • Horari: Dissabte 9, 16 i 23 d'abril de 9.00 h a 14.00 h.
 • Lloc: CC  Priorat i Biblioteca Pública Salvador Estrem i Fa (Falset)
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Falset. La formació l'impartirà Alba Formación 

Anglès en l'atenció i el servei al client (20 h)

Objectius: Assolir un nivell de llengua per ser capaços d'entendre conceptes bàsics de la llengua anglesa parlada i d'expressar-se en situacions senzilles relacionades amb el sector comerç. Desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa, especialment en la producció i comprensió de missatges orals.
 • Destinataris: emprenedors, treballadors, empreses i públic en general.
 • Titulació: Certificat d’assistència i aprofitament al curs.
 • Durada:  a determinar.
 • Horari: a determinar.
 • Lloc: CC  Priorat.
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal – Alba Formació.
 • Preu: 74 € per persona (mínim 15 persones). Curs bonificat davant la Fundación Tripartita per la Formación en el Empleo.
  Les empreses poden gestionar la bonificació del curs amb el cost addicional de 15 € per alumne.

Comunicació en rus en atenció i servei al client (15h)

Objectius: Assolir un nivell de llengua per ser capaços d'entendre conceptes bàsics de la llengua russa parlada i d'expressar-se en situacions senzilles relacionades amb el sector comerç. Desenvolupar la competència comunicativa en llengua russa, especialment en la producció i comprensió de missatges orals.
 • Destinatarisemprenedors, treballadors, empreses i públic en general.
 • Titulació: Certificat d’assistència i aprofitament al curs.
 • Durada:  a determinar.
 • Horaria determinar.
 • Lloc: CC  Priorat.
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal – Mas Carandell
 • Preu: 81 € per persona (mínim 15 persones). Curs bonificable davant la Fundación Tripartita i s’inclou la gestió gratuïta en la realització del curs.
  Persones aturades: 10 % de descompte. Antic alumnat del Mas Carandell, majors de 16 anys amb carnet d’estudiant, família nombrosa o monoparental, majors de 45 anys, persones amb un grau de discapacitat superior al 33%, tenen un 5 % de descompte.

Comunicació en rus en atenció i servei al client (20 h)

Objectius: Assolir un nivell de llengua per ser capaços d'entendre conceptes bàsics de la llengua russa parlada i d'expressar-se en situacions senzilles relacionades amb el sector comerç. Desenvolupar la competència comunicativa en llengua russa, especialment en la producció i comprensió de missatges orals.
 • Destinatarisemprenedors, treballadors, empreses i públic en general
 • Titulació: Certificat d’assistència i aprofitament al curs.
 • Durada:  a determinar
 • Horaria determinar
 • Lloc: CC  Priorat
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal – Mas Carandell
 • Preu: 104 € per persona (mínim 15 persones). Curs bonificable davant la Fundación Tripartita i s’inclou la gestió gratuïta en la realització del curs. 
  Persones aturades: 10 % de descompte. Antic alumnat del Mas Carandell, majors de 16 anys amb carnet d’estudiant, família nombrosa o monoparental, majors de 45 anys, persones amb un grau de discapacitat superior al 33%, tenen un 5 % de descompte.

Alemany bàsic per a trobar feina (15h)

Objectius: Assolir un nivell de llengua per ser capaços d'entendre conceptes bàsics de la llengua parlada i comprensió oral i escrita: anuncis breus de feina; descripcions de perfils de treballadors i d’empreses; diàlegs quotidians a la feina; preguntes que es fan a una entrevista. Competència oral i escrita: currículum , demanar informació per telèfon i per e-mail; omplir un formulari; carta formal de sol•licitud de feina; exposar la seva formació acadèmica i/o professional, la seva experiència professional i les seves habilitats.
 • Destinatarisemprenedors, treballadors, empreses i públic en general
 • Titulació: Certificat d’assistència i aprofitament al curs.
 • Durada:  a determinar
 • Horaria determinar
 • Lloc: CC  Priorat
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal – Mas Carandell
 • Preu: 88 € per persona (mínim 15 persones). Curs bonificable davant la Fundación Tripartita i s’inclou la gestió gratuïta en la realització del curs. 
  Persones aturades: 10 % de descompte. Antic alumnat del Mas Carandell, majors de 16 anys amb carnet d’estudiant, família nombrosa o monoparental, majors de 45 anys, persones amb un grau de discapacitat superior al 33%, tenen un 5 % de descompte.

Preparació a les proves lliures per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundaria (GES):

 • Destinataris: Persones majors de 18 anys que no hagin obtingut el GES i vulguin presentar-se a les proves oficials per obtenir-lo.
 • Objectius: Realitzar un repàs dels continguts necessaris per a obtenir el Graduat en Educació Secundaria, en les següents matèries:
  • Matemàtiques
  • Anglès
  • Llengua catalana
  • Llengua espanyola
  • Ciències naturals/Tecnologia
  • Ciències Socials
 • Titulació: Els alumnes inscrits no rebran cap titulació.

Preparació a les proves lliures per a l’accés a Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM):

 • Destinataris: Totes aquelles persones que no gaudeixen del Certificat d’Estudis Obligatoris vigents (ESO) i són majors de 17 anys.
 • Objectius: Donar els continguts necessaris per superar la prova d’accés per majors de 17 anys als Cicles de Grau Mitjà.
 • Titulació: Els alumnes inscrits no rebran cap titulació.
 • Durada:  de novembre de 2013 a ,aig de 2014
 • Horari: Dilluns, dimecres i dijous de 18.00 a 20.30 h
 • Data d'inici:  18 de febrer de 2013
 • Lloc: CC  Priorat
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal – Servei de Formació
 • Preu: gratuït

Preparació a les proves lliures per a l’accés a Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS):

 • Destinataris: Majors de 19 anys o totes aquelles persones majors de 18 anys i que, a més, disposen d’un títol de CFGM.
 • Objectius: Donar els continguts necessaris per superar la prova d’accés als Cicles de Grau Superior.
 • Titulació: Els alumnes inscrits no rebran cap titulació.
 • Durada:  Segons programació
 • Horari: Segons programació
 • Dates previstes: Segons programació
 • Lloc: Segons programació
 • Organitza: Àrea de Promoció Econòmica – Servei de Formació
 • Preu: A consultar

Monitor/a de menjador (50h)

Objectius: Oferir els coneixements i habilitats necessàries per a poder dur a terme amb qualitat les
tasques de monitoratge a menjadors escolars.
 • Destinatarisemprenedors, treballadors, empreses i públic en general.
 • Durada:  a determinar
 • Horaria determinar
 • Lloc: CC  Priorat
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal – Mas Carandell
 • Preu: 151 € per persona (mínim 15 persones). Curs bonificable davant la Fundación Tripartita i s’inclou la gestió gratuïta en la realització del curs. 
  Persones aturades: 10 % de descompte. Antic alumnat del Mas Carandell, majors de 16 anys amb carnet d’estudiant, família nombrosa o
  monoparental, majors de 45 anys, persones amb un grau de discapacitat superior al 33%, tenen un 5 % de descompte.

Full d'Inscripció


Monitor/a de lleure (150h) 

Aquest curs, semipresencial, està reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya, i un cop superat tot el procés formatiu, dóna dreta a obtenir el diploma i el Carnet de
monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil
Objectius: Preparar a l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i
juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de en el marc de la programació
general d’una organització, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les
mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
 • Destinatarisemprenedors, treballadors, empreses i públic en general.
 • Titulació: Diploma i el Carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Durada:  a determinar
 • Horaria determinar
 • Lloc: CC  Priorat
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal – Mas Carandell
 • Preu: 271 € per persona (mínim 15 persones). Curs bonificable davant la Fundación Tripartita i s’inclou la gestió gratuïta en la realització del curs. 
  Persones aturades: 10 % de descompte. Antic alumnat del Mas Carandell, majors de 16 anys amb carnet d’estudiant, família nombrosa o
  monoparental, majors de 45 anys, persones amb un grau de discapacitat superior al 33%, tenen un 5 % de descompte.

Full d'Inscripció

 


Cuidador/a de persones dependents no professionals (25h)

La incorporació de la persona cuidadora no professional a programes de formació és una condició
aconsellable per poder rebre la prestació econòmica per a la cura de l'entorn familiar i l'ajuda a
persones cuidadores no professionals. Titulació acreditada pel Departament de Benestar i Família
de la Generalitat de Catalunya.
Objectius: L'objectiu principal de la formació és proporcionar les habilitats necessàries a la persona
cuidadora per millorar la qualitat de vida de la persona dependent i, al mateix temps, facilitar eines
que li permetin viure positivament l'experiència de cuidar.
 • Destinatarisemprenedors, treballadors, empreses i públic en general
 • Titulació: Titulació acreditada pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Durada:  a determinar
 • Horaria determinar
 • Lloc: CC  Priorat
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal – Mas Carandell
 • Preu: 128 € per persona (mínim 15 persones). Curs bonificable davant la Fundación Tripartita i s’inclou la gestió gratuïta en la realització del curs. 
  Persones aturades: 10 % de descompte. Antic alumnat del Mas Carandell, majors de 16 anys amb carnet d’estudiant, família nombrosa o
  monoparental, majors de 45 anys, persones amb un grau de discapacitat superior al 33%, tenen un 5 % de descompte.

Full d'Inscripció


Curs de manipulador d’aliments (6 h)

Curs que posa de manifest els riscos existents en la manipulació d’aliments i ofereix els mitjans
preventius, així com els mètodes i procediments per una correcta manipulació dels mateixos.
Objectius: L’objectiu d’aquest curs és proporcionar la formació de manipulador d’aliments i el
certificat que l’acredita a tots aquells professionals que manipulen aliments i encara no l’han rebut.
La metodologia del curs és presencial, es faran sis hores presencials i s’entregarà a cada assistent
un dossier específic .

 • Destinataris: Totes aquelles persones que manipulen aliments (restauració, comerç, monitors de menjadors,...)
 • Objectius: Proporcionar la formació de manipulador d’aliments i el certificat que l’acredita a tots aquells professionals que manipulen aliments i encara no l’han rebut, o bé la van fer fa més de dos anys. La metodologia del curs és presencial i s’entregarà a cada assistent un dossier específic . Tots els professionals que fa més de dos anys que han fet el curs, han de tornar-lo a fer, com a reciclatge obligat per la llei.
 • Titulació: Certificat d’assistència i aprofitament al curs Seguretat i higiene alimentària per a manipuladors d’aliments.
 • Durada:  6 hores
 • Horari: a determinar
 • Dates previstes: a determinar
 • Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal del Priorat
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal – Alba Formación
 • Preu: 35€ per persona. Curs bonificat davant la Fundación Tripartita per la Formación en el Empleo.Les empreses poden gestionar la bonificació del curs, amb el cost addicional de 15 € per alumne.

Full d'Inscripció

►Puja


Eines 2.0 Activa el teu negoci a través de la web (12h)

Vols conèixer eines col·laboratives de gestió i organització del treball?
Objectius: Conèixer les possibilitats que ofereix la xarxa i en particular algunes opcions Saas
(software as a service) a les microempreses.
 • Destinatarisemprenedors, treballadors, empreses i públic en general
 • Titulació: Certificat d’assistència i aprofitament al curs
 • Durada:  a determinar
 • Horaria determinar
 • Lloc: CC  Priorat
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal – Mas Carandell
 • Preu: 114 € per persona (mínim 15 persones). Curs bonificable davant la Fundación Tripartita i s’inclou la gestió gratuïta en la realització del curs. 
  Persones aturades: 10 % de descompte. Antic alumnat del Mas Carandell, majors de 16 anys amb carnet d’estudiant, família nombrosa o
  monoparental, majors de 45 anys, persones amb un grau de discapacitat superior al 33%, tenen un 5 % de descompte.

Full d'Inscripció


Einestic: la suite informàtica gratuïta per a autònoms i petites empreses (8h)

Vols conèixer un paquet de programes pensat per la gestió del negoci d’autònoms i petites
empreses?
Objectius: Descobrir l’aplicació de gestió que et permetrà informatitzar fàcilment i sense cost
el teu negoci: paquet ofimàtica, client web i de correu electrònic, facturació, comandes,
albarans, gestió de clients, etc.
 • Destinatarisemprenedors, treballadors, empreses i públic en general
 • Titulació: Certificat d’assistència i aprofitament al curs.
 • Durada:  a determinar.
 • Horaria determinar.
 • Lloc: CC  Priorat
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal – Mas Carandell
 • Preu: 58 € per persona (mínim 15 persones). Curs bonificable davant la Fundación Tripartita i s’inclou la gestió gratuïta en la realització del curs. 
  Persones aturades: 10 % de descompte. Antic alumnat del Mas Carandell, majors de 16 anys amb carnet d’estudiant, família nombrosa o
  monoparental, majors de 45 anys, persones amb un grau de discapacitat superior al 33%, tenen un 5 % de descompte.

Full d'Inscripció


Carnet de carretoner (traspaleta i apilador) (7 hores)

Curs per adquirí el maneig bàsic i obtenir el certificat d’Operari de Carretons Elevadors.
Proposta formativa de l’empresa. Col·laboració del CCP cedint la sala d’actes.
Objectius: Potenciar la cultura de la seguretat a la feina, informar i sensibilitzar dels riscos en
la utilització de les carretilles i adequar-se a las exigències legals en el marc de la Llei de
prevenció de Riscos Laborals.

 • Destinataris: emprenedors, treballadors, empreses i públic en general
 • Titulació: Els alumnes inscrits rebran el carnet corresponent.
 • Durada:  a determinar
 • Horari: a determinar
 • Lloc: CC  Priorat
 • Organitza: Àrea de Promoció Comarcal – Alba Formación
 • Preu: 64 € per persona (mínim 15 persones). Curs bonificat davant la Fundación Tripartita per la Formación en el Empleo.
  Les empreses poden gestionar la bonificació del curs amb el cost addicional de 15 € per alumne.

Cursos d’alfabetització d’adults:

(inscripció oberta permanentment, quan hi hagi suficients inscrits s’iniciarà el curs)

 • Destinataris: Persones adultes, immigrades i nouvingudes.
 • Objectius: Adquirir tècniques de lectoescriptura i càlcul que facilitin l’aprenentatge i consolidació dels coneixements lingüístics i matemàtics suficients per cobrir les necessitats de la vida quotidiana, desenvolupar i aplicar les tècniques instrumentals bàsiques destinades a la comprensió i adaptació a la realitat del seu entorn.
 • Durada: Durada del curs escolar
 • Horari: Dimarts
 • Dates previstes: Curs escolar
 • Lloc: A la seu del Consell Comarcal del Priorat.
 • Organitza: Àrea Social - Polítiques Migratòries. 

►Puja


 

Formació de català per a persones adultes

Cursos quadrimestrals

1r quadrimestre- de setembre a gener

2n quadrimestre- de febrer a juny

Cursos  per escriure i parlar el català amb correcció

Intermedi 1, 2 i 3 (s'adrecen a persones que parlen català, però tenen un domini baix de l'expressió escrita).

Suficiència 1, 2 i 3 (s'adrecen a persones que necessiten perfeccionar l'expressió oral i escrita en situacions formals).

Cursos per entendre i parlar el català

Bàsic 1, 2 i 3 (s'adrecen a persones que no entenen el català o bé s'expressen amb força dificultats en aquesta llengua).

Cursos presencials i cursos semipresencials

►Puja