Consulta la Formació

 

Actualment el Consell Comarcal del Priorat ofereix els següents cursos:

MANIPULADOR D'ALIMENTS (10 HORES) - INSCRIPCIÓ OBERTA
SUMILLERIA I MARIDATGE (20 HORES) - INSCIRPCIÓ OBERTA
ANGLÈS. NIVELL BÀSIC (75 HORES)
CARNET D'APLICADOR I MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS (25 HORES)
OPERADOR DE CARRETONS (24 HORES)
ALFABETITZACIÓ D'ADULTS
FORMACIÓ DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

 

PER ELS CURSOS AMB INSCRIPCIÓ OBERTA, ENVIEU EL FULL D'INSCRIPCIÓ A ptapia@priorat.cat o al sargiles@priorat.cat.

 MANIPULADOR D’ALIMENTS 

Destinataris: Persones treballadores (es reserven algunes places per les persones aturades. Consultar disponibilitat de places).

Dates: Dimecres 8 Novembre i Dimecres 15 Novembre.

Durada:  10 hores.

Lloc: A la seu del Consell Comarcal del Priorat.

Horari: de 16.00 h a 21.00 h.

Objectius

En finalitzar el curs  l’alumne haurà adquirit els coneixements, habilitats i actituds necessàries per aplicar  un correcte comportament i les tècniques adequades d’higiene i sanitat alimentària en manipulació d’aliments, per impedir la seva contaminació i prevenir possibles alteracions alimentàries en aquelles especialitats on el seu exercici professional ho requereixi.

 


 SUMILLERIA I MARIDATGE 

Destinataris: Persones treballadores (es reserven algunes places per les persones aturades. Consultar disponibilitat de places).

Data: Dissabtes 11,18 i 25 de novembre i dissabte 2 de desembre. 

Durada:  20 hores

Lloc: A la seu del Consell Comarcal del Priorat.

Horari: de 9.00 h a 14.00 h

Objectius

Descriure les diferents característiques organolèptiques dels vins emprant un vocabulari específic i saber relacionar-los amb el menjar que més s’adequa. Hi haurà una primera part teòrica i una segona part pràctica del tast a partir d’un àpat amb maridatge i posant en pràctica tots els conceptes treball. També s’inclourà la visita a un celler.

 


 ANGLÈS 

Destinataris: Persones treballadores (es reserven algunes places per les persones aturades. Consultar disponibilitat de places).

Dates: a determinar.

Durada:  75 hores

Lloc: A la seu del Consell Comarcal del Priorat.

Horari: a determinar.

Objectius

Adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit. Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació. Desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits d'interès personal.

 


 CARNET D'APLICADOR I MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS

DestinatarisPersones treballadores (es disposaran d'algunes places per les persones que no compleixen aquest requisit. En aquest cas, s'ha de consultar la disponibilitat de places)

Durada: 25 hores.

Horari i dates: a determinar.

LlocA la seu del Consell Comarcal del Priorat.

Objectius:

Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta, adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d'altres persones, com també per a la conservació del medi ambient i assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l'obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.

  OPERADOR DE CARRETONS

(Norma UNE 58451)

Destinataris: Persones treballadores (es reserven algunes places per les persons aturades. Consultar disponibilitat de places).

Durada: 24 hores.

Horari i dates: A determinar.

Lloc: A la seu del Consell Comarcal del Priorat.

Objectius

Capacitar el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig. Conèixer les modalitats, condicionants i riscos de les diferents operacions de manipulació de càrregues en funció dels equips i entorns habituals. Utilitzar els carretons per les quals se'ls ha format en els entorns que se'ls ha definit. Dotar dels coneixements per efectuar les operacions sense posar en risc ni la seva pròpia persona ni les persones del seu entorn, ni les càrregues que maneja, ni les instal•lacions on opera. 


 ALFABETITZACIÓ D'ADULTS

(inscripció oberta permanentment, quan hi hagi suficients inscrits s’iniciarà el curs)

Destinataris: Persones adultes, immigrades i nouvingudes.

Durada: Durada del curs escola.

Horari: Els dimarts.

Dates previstes: Curs escolar.

Lloc: A la seu del Consell Comarcal del Priorat.

Organitza: Àrea Social - Polítiques Migratòries. 

Objectius

Adquirir tècniques de lectoescriptura i càlcul que facilitin l’aprenentatge i consolidació dels coneixements lingüístics i matemàtics suficients per cobrir les necessitats de la vida quotidiana, desenvolupar i aplicar les tècniques instrumentals bàsiques destinades a la comprensió i adaptació a la realitat del seu entorn.

►Puja


 

 FORMACIÓ DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

(Cursos quadrimestrals de setembre a gener i de febrer a juny)

Cursos  per escriure i parlar el català amb correcció

Intermedi 1, 2 i 3 (s'adrecen a persones que parlen català, però tenen un domini baix de l'expressió escrita).

Suficiència 1, 2 i 3 (s'adrecen a persones que necessiten perfeccionar l'expressió oral i escrita en situacions formals).

Cursos per entendre i parlar el català

Bàsic 1, 2 i 3 (s'adrecen a persones que no entenen el català o bé s'expressen amb força dificultats en aquesta llengua).

(Cursos presencials i cursos semipresencials)

►Puja