Tauler virtual d'ofertes

 

Data de publicació

Vacant

Població

Més informació

14/05/2018 Atenció al client Priorat Veure
14/05/2018 Responsable exportació Priorat Veure
27/04/2018 Cambrer/a de sala Falset Veure
19/04/2018 Enoturisme Priorat Veure
19/04/2018 Administratiu/va La Serra d'Almos Veure
19/04/2018 Auxiliar de celler Torroja del Priorat Veure
19/04/2018 Diversos llocs de treball Móra la Nova Veure
19/04/2018 Monitor/a Falset Veure
2018 Diverses Mercadona Veure
2018 Diverses Viena Veure
2018 Diverses Vodafone Veure
2018 Diverses Carrefour Veure
2018 Diverses Decatlhon Veure
2018 Diverses Port Aventura Veure

 


  CELLER DE LA COMARCA

1 Persona per realitzar tasques d’atenció al client

Es requereix: CFGM, CFGS o PQPI. Experiència demostrable en lloc similar. Nivell alt d’anglès i/o francès. Domini de les xarxes socials

S’ofereix:

Jornada completa
Feina estable

Enviar CV a: erika.matamoros@adecco.com


  CELLER DE LA COMARCA

1 Persona per realitzar tasques d’adjunt/a responsable d’exportació

Es requereix:
Diplomatura o Enginyeria tècnica. Experiència demostrable en lloc similar. Nivell alt d’anglès i/o francès. Domini de les xarxes socials

S’ofereix:
Jornada completa
Feina estable

Enviar CV a: erika.matamoros@adecco.com


  ESTABLIMENT DE LA COMARCA

1 persona per realitzar tasques de cambrer/a de sala

Es valorarà experiència en lloc de treball similar, coneixement del sector i d’idiomes

S’ofereix: jornada parcial amb possibilitat d’ampliar.

Horari: dimarts de 9.00 a 13.00 hores
             dissabtes i diumenges de 20.00 a 00.00 hores

Envieu CV a: sargiles@priorat.cat

 


  ENOTURISME

Celler de la comarca busca 1 persona pel departament d’Enoturisme

Es requereix bon nivell d’anglès, català i castellà, es valorarà el coneixement d’altres llengües.

Es valorarà experiència en lloc de treball similar i coneixements del sector.

S’ofereix: jornada d’entre 20 i 40 hores setmanals, en funció de les tasques assumides.

Envieu CV a: sargiles@priorat.cat

 


  ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA LA SERRA D’ALMOS

CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UN/A ADMINISTRATIU/VA

Condicions lloc de treball

Categoria: Administratiu/va (grup C, subgrup C-1)  Règim jurídic: Funcionari interí fins la cobertura definitiva de la plaça.

Escala: Administració general Subescala: Administrativa

Jornada: 25 hores setmanals

Forma i Termini de Presentació d'Instàncies

La sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les presents bases generals per a la plaça que s'opti, es dirigiran a la Sra. Presidenta d'aquesta Entitat Municipal Descentralitzada i es presentaran en el Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Les bases íntegres es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i es publicaran igualment en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, tal com recull l'article 95.3 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

Per a més informació:  http://www.laserradalmos.altanet.org/

 


  CELLER DE LA DOQ PRIORAT

Es necessita:
Jove dinàmic amb sensibilitat pel món del vi
Carnet de conduir i vehicle propi
Resident a la zona
Es valorarà tenir el carnet de carretó elevador
Interessats enviar CV a : celler@terroir-al-limit.com


  FRAGADIS

Cadena de supermercats dedicada al sector de l'alimentació, SUPERMERCATS SPAR, amb un sòlid projecte d'expansió, selecciona personal per la nova apertura d'un centre a MÓRA LA NOVA. Els candidats/es realitzaran les següents funcions/tasques:
- Atenció al client
. Venda i reposició dels productes
. Manteniment de l'ordre i neteja del lloc de treball
S'ofereix la integració a un projecte d'empresa consolidada, bon ambient de treball, alt nivell de professionalitat.
Formació a càrrec de l'empresa i possibilitat de promoció interna.

Requisits:
Nivell d'estudis mig.
Edat entre 20 i 45 anys (el no estar en aquest marge d'edat no és excloent).
Tenir residència a la zona de treball.
Experiència mínima d'1 any demostrable en caixes (TPV) de botigues.
Habituat/da a treballar en equip.
Persona responsable amb bona presència.
Disponibilitat horària total, per a realitzar jornades partides.
Capacitat d'aprenentatge.
Coneixement del producte

Enviar el CV a rrhh@fragadis.es

 


  EIXAM EDUCACIÓ I LLEURE

Persones amb el següent perfil:

- Director/a de lleure
- Monitor/a de lleure
- Premonitor/a de lleure
- Estudiants d'aquestes especialitats que necessitin realitzar les pràctiques.

Es valorarà el coneixement d'anglès avançat.
Es busquen persones actives, creatives i amb ganes de portar a terme aquest projecte.

Lloc: casal d’estiu organitzat per l’AMPA de l’escola Antoni Vilanova de Falset

Enviar CV a : eixam.info@gmail.com


Descripció del Pla d'Ocupació: Neteja, esbrossada de camins i retirada d'arbres caiguts, trituració i escampament de les restes, utilització d'eines forestals,  revestiment del corral i construcció d’un abeurador, reconstrucció d'un marge de pedra seca per estabilitzar el talús del pàrquing de l’ermita de Sant Joan del Codolar i rehabilitació del grau de la Grallera: reconstrucció de marges de pedra seca, reconstrucció d’empedrats i reconstrucció d’aigüeres i canals de drenatge en diversos trams del camí.
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 

3

Data prevista d'incorporació: 

6 de novembre de 2015

Dades de la selecció

Inscripcions: 

9 al 14 d'octubre de 2015

Oficina de treball: 
OTG Reus
Passeig Misericòrdia 6-12
43205  Reus

EspanyaEspanya

Data selecció: 

22 d'octubre de 2015

Lloc de la selecció: 
Pl. de la Bassa, 1
43361  La Morera de Montsant

Espanya

Requisits: 

  • Demandant d’ocupació no ocupat/da.
  • Portar un mínim de 6 mesos ininterromputs a l’atur.
  • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2014.
  • Comprensió del català.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-del-montsant-2015#sthash.h8h5LMbB.dpuf

Núm. oferta: 

09-2015-20749

Núm. oferta: 

09-2015-20749

Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Neteja, esbrossada de camins i retirada d'arbres caiguts, trituració i escampament de les restes, utilització d'eines forestals,  revestiment del corral i construcció d’un abeurador, reconstrucció d'un marge de pedra seca per estabilitzar el talús del pàrquing de l’ermita de Sant Joan del Codolar i rehabilitació del grau de la Grallera: reconstrucció de marges de pedra seca, reconstrucció d’empedrats i reconstrucció d’aigüeres i canals de drenatge en diversos trams del camí.

Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 

3

Data prevista d'incorporació: 

6 de novembre de 2015

Dades de la selecció

Inscripcions: 

9 al 14 d'octubre de 2015

Oficina de treball: 
OTG Reus
Passeig Misericòrdia 6-12
43205  Reus

EspanyaEspanya

Data selecció: 

22 d'octubre de 2015

Lloc de la selecció: 
Pl. de la Bassa, 1
43361  La Morera de Montsant

Espanya

Requisits: 

  • Demandant d’ocupació no ocupat/da.
  • Portar un mínim de 6 mesos ininterromputs a l’atur.
  • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2014.
  • Comprensió del català.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-del-montsant-2015#sthash.h8h5LMbB.dpuf

Núm. oferta: 

09-2015-20749

Núm. oferta: 

09-2015-20749

Núm. oferta: 

09-2015-20749

Núm. oferta: 

09-2015-20749


  Mercadona

Pots consultar les diverses ofertes laborals de l'empresa Mercadona en el següent  enllaç: https://www.mercadona.es/ns/index.php


  Vodafone

Pots consultar les diverses ofertes laborals de l'empresa Vodafone en el següent  enllaç: http://www.vodafone.es/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/


  Carrefour

Pots consultar les diverses ofertes laborals de l'empresa Carrefour en el següent  enllaç: http://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/


  Decatlhon

Pots consultar les diverses ofertes laborals de l'empresa Decatlhon en el següent  enllaç: http://www.decathlon.es/eces/static/RRHH/trabaja-en-decathlon.html


   Port Aventura

Pots consultar les diverses ofertes laborals de Port Avenntura en el següent  enllaç: http://www.portaventura.es/trabaja-con-nosotros


   Viena

Pots consultar les diverses ofertes laborals de Port Avenntura en el següent  enllaç: http://www.viena.es/ofertes-feina/