LLOC DE TREBALL ADMINISTRATIU/VA

El Consell Comarcal del Priorat ha aprovat les Bases que han de regir la selecció per a la contractació d’un/a adminstratiu/va adscrit/a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics, i la creació d’una borsa d’aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l’Àrea de Serveis a les Persones.

Les sol·licituds per participar en aquesta convocatòria es poden presentar fins al dia 18 de desembre de 2018.

Podeu consultar les Bases i  la documentació que s’ha d’aportar clicant a als apartat següents:

BASES.-

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD.-

CONSULTEU LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS.-

LLISTA DEFINITVA D'ADMESOS I EXCLOSOS.-

ANUNCI CANVI D'UBICACIÓ.-

 ANUNCI PUNTACIÓ  FINAL.-