Salutació del President

El Consell Comarcal és una institució fonamental en una comarca rural i de municipis petits i dispersos com és la del Priorat. Molt sovint, els petits ajuntaments no poden fer front a determinades responsabilitats, i és el Consell Comarcal qui els acaba prestant el suport necessari i alguns serveis imprescindibles, com són l’assistència social, la coordinació del transport escolar o l’assistència tècnica als municipis.

Des de la institució creiem fermament que mantenir aquesta política de serveis coordinada i supramunicipal és fonamental per a la fixació de les persones en el món rural i, molt especialment, en una comarca com la nostra.

A més, el Consell Comarcal del Priorat ha aconseguit convertir-se en una institució  d’un gran pes polític a la comarca, en la qual els representants institucionals dels municipis posen en comú projectes, reflexions i iniciatives col·lectives que, a poc a poc, han anat modelant una nova realitat comarcal.

El Consell ha impulsat la Carta del Paisatge del Priorat, el Pla de Foment de Turisme i diversos plans Leader. El Consell és ara mateix darrera de la candidatura a Patrimoni Mundial de la Unesco i s’ha convertit en l’ens coordinador de la implantació de la Carta Europea de Turisme Sostenible a la comarca. Però no és tan sols això. El Consell és també un òrgan de reflexió col·lectiva de tots els municipis, i el seu Consell d’alcaldes, per exemple, va aprovar la seva oposició al pas pel Priorat del Rally Catalunya, encapçala la lluita pels recursos hídrics de la comarca i es proposa debats d’interès general com ara què cal fer davant la massificació de curses ciclistes a les carreteres de la comarca. 

Els habitants del Priorat tenim clar quin és el nostre model de desenvolupament, que passa per l’excel·lència agrícola, paisatgística i turística. En aquest sentit, el Consell Comarcal representa els interessos dels prioratins, conscients que en una comarca tan petita com la nostra la suma de tots és la nostra millor arma.

Jordi Sabaté
President del Consell Comarcal del Priorat