AJUTS HABITATGE 2019

CONVOCATÒRIES:
 

Ajuts per al lloguer d’habitatges (MIFO):

Destinataris:      Persones físiques titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.
Termini:              7 de juny de 2019
 
Per a més informació consulteu:
 
Documentació a presentar:

Col·lectius específics:
Destinataris:   Titulars de contracte de lloguer obtingut a través d'una Borsa de Mediació, beneficiaris de prestacions econòmiques d'especial urgència i persones desnonades o procedents d'execució hipotecària.
                          No han de tenir ingressos superiors a 1,5 vegades l’IRSC
Termini:           Contractes Borsa Mediació 31.10.2019
Beneficiàris d'especial urgència, desnonats o en procés d'execució hipotecària 01.03.2019
 
Per a més informació consulteu:
Majors 65 anys (col·lectiu persones grans)
Destinataris:                      Unitats familiars on algun dels seus membres sigui una persona major de 65 anys.
Tipus d’obra:                     Arranjaments interiors de l’habitatge que facilitin el seu dia a dia.
Termini:                              28 de juny de 2019
Pressupost:                       No pot superar els 3.000 euros per habitatge.
Import subvenció:           100% amb un màxim de 3.000 euros per habitatge
 
Per a més informació consulteu: