AJUTS HABITATGE 2017

CONVOCATÒRIES OBERTES:
 
 
Obres de rehabilitació d’habitatges:
Destinataris:      Juntes de propietaris i propietaris únics d’edificis d’habitatges
Tipus d’obres:   Obres de rehabilitació de conservació i millora qualitat, sostenibilitat i accessibilitat de l’edifci
Termini:               Concurrència pública competitiva 30.06.2017
                              Concurrència pública no competitiva 31.07.2017
 
Per a més informació consulteu:

Col·lectius específics:
Destinataris:   Titulars de contracte de lloguer obtingut a través d'una Borsa de Mediació, persones desnonades o procedents d'execució hipotecària.
                           No tenir ingressos superiors a 1,5 vegades l’IRSC
Termini:             Contractes Borsa 31.10.2017 - Desnonats 29.05.2017
 
Per a més informació consulteu:

Majors 65 anys (col·lectiu persones grans)
Destinataris:                     Unitats familiars on algun dels seus membres sigui una persona major de 65 anys.
Tipus d’obra:                     Arranjaments interiors de l’habitatge que facilitin el seu dia a dia.
Termini:                              31 de juliol de 2017
Pressupost:                       No pot superar els 5.000 euros per habitatge
Import subvenció:            100% amb un màxim de 3.000 euros per habitatge
 
Per a més informació consulteu: