AJUTS HABITATGE 2018

CONVOCATÒRIES:
 
Renovació ajuts per al lloguer d’habitatges:
Destinataris:      Persones que van tenir resolució favorable a la convocatòria de l'any 2017.
Termini:              2 de març de 2018
 
Per a més informació consulteu: