AJUTS HABITATGE 2018

CONVOCATÒRIES:
 
Renovació ajuts per al lloguer d’habitatges:
Destinataris:      Persones que van tenir resolució favorable a la convocatòria de l'any 2017.
Termini:              2 de març de 2018
 
Per a més informació consulteu:

 
Majors 65 anys (col·lectiu persones grans)
Destinataris:                     Unitats familiars on algun dels seus membres sigui una persona major de 65 anys.
Tipus d’obra:                    Arranjaments interiors de l’habitatge que facilitin el seu dia a dia.
Termini:                             31 de juliol de 2018
Pressupost:                      No pot superar els 5.000 euros per habitatge.
Import subvenció:           100% amb un màxim de 3.000 euros per habitatge
 
Per a més informació consulteu:
 
Podeu descarregar la documentació a presentar clicant als diferents apartats: